Sünnet Üzere Abdest Nasıl Alınır?

Abdest nedir?Nasıl alınır?Sünnete uygun olarak nasıl abdest alınır?Abdestde azalar kaç kere yıkanır.

Abdest belli organları uslüne göre yıkamak veya meshetmek suretiyle yapılan dini bir temizliktir.Abdestde azaları bir kere yıkamak farz 3 kere yıkamak sünnettir.Abdest namazın farzlarından olduğu gibi pek çok ibadetinde temelinde şarttır.Mesela abdesti olmayan kimde namaz kılamayacağı gibi kabeyi tavaf edemez,kuranı kerime dokunamaz.

Yapılan ibadetlerin geçerli olaması için abdest şart olduğu gibi abdestinde geçerli olması için kendi şartları ve usulü vardır.Şöyleki abdest almaya niyet eden kimse evvela:

-Mümkünse kıbleye döner, yüksek bir yere oturur, Eûzü ve Besmele çeker.

-Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir. Parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır.

-Besmele çekilerek ağıza su alınır.

-Varsa misvak kullanıp, yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır. Ağız üç defa çalkalanır.

-Besmele çekilir, burna su verilir. Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. Bu iş iki kere daha yapılır.

-Abdeste kalp ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp yüz saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada kuru yer kalmayacak şekilde
de yüz ovalanır.

-Besmele çekerek sağ kol dirsekle beraber ovalanarak yıkanır. (Bu iş iki kere daha yapılır. Sağ kolda olduğu gibi, sol kol da üç kere yıkanır.

-Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir.
-Sonra şehâdet parmaklarıyla sağ ve sol kulaklar, başparmakla da kulağın arkası meshedilir.
-Elin baş ve işâret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir.

-Başın tamamını mesh sünnettir. Buna kaplama mesh denir.

-Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır. Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir.(ovalanır)
-Hilâllemeye sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise baş parmaktan başlanır ve alttan üste doğru çekilerek yapılır.
-Sağ ayak gibi sol ayak da, besmele ile yıkanır.

Azaları ilk yıkama farz olan yıkayış ikinci ve üçüncü yıkayışlar ise sünnettir.
Abdestten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir. 1, 2 veya 3 defa "Kadr sûresi" okumak menduptur.

Abdest aldıktan sonra vakit namazın dışında iki rekat namaz kılmakta sünnettir.


Kaplama mesh şöyle yapılır:

Evvelâ, iki el ıslatılır, baş ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içi havada olup, başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.
Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..