Nemmam (Koğucu) Kimdir?

Nemmam Kimdir? Nemmamlık yapmanın günahı nedir?

“Ey iman edenler, şayet bir fasık size bir haber getirirse, onu araştırın. Muhakkak bir kavme zarar vermemek için tahkik ve tetkik ediniz (araştırınız).” (Hucurat / 6)

Nemime; ara bozmak maksadıyla insanların sözlerini birbirine taşımaktır. Koğuculuk ise açıklanması hoş olmayan şeyleri açıklamaktır. Koğuculuğun genel anlamı; bir sırrı açıklamak, gizli kalması gereken şeyi açığa çıkarmaktır. Eğer koğucunun yaptığı şey o kişide bir eksiklik ve kusur ise o zaman koğucu aynı zamanda bir de gıybet etmiş olur.

Bazen ‘nemime’ yerine ‘kattat’ sözcüğü kullanılır. ikisinin anlamı da söz gezdirmedir. Fakat nemime de kişi beraber bulunduğu bir topluluğu dinler, sonra gider söyler. Kattat da ise kişi gizlice dinler, sonra gider başkalarına söyler. Allah Resulü (s.a..v) şöyle buyurmuştur:

“Kişi konuşma yaparken dönüp etrafına bakarsa, onun bu konuşmasının; dinleyenin yanında emanet olduğuna delalet eder (İfşa etmek haramdır.)” (İbni Ebi Dünya)

Nemime hastalığı, Kur’an ve hadislerle şiddetle yasaklanmış olup bu ahlakı taşıyanın hem bu dünyada hem de ahirette rezil ve rüsva olacakları bildirilmektedir. Bu haslet müminlerin vasfı olmayıp münafık ve fasıkların hasletidir.

“Çok ayıplayanı, koğuculukta gezineni, hayırdan alı koyanı, aşırı zalimi, çok günahkârı, zorbayı, bütün bunlarla beraber sonsuz yardakçıyı tanıma ve ona itaat etme.” (Kalem / 12-13)

Resulullah (s.a.v), ashabına; “Sizin en şerlinizi size haber vereyim mi?” diye sorduğunda ashabı “evet” dediler. Resulullah (s.a.v): “Onlar ki koğuculuk yaparlar, dostların arasını bozarlar, tertemiz insanlarda ayıplar ararlar ve yakıştırmalar yaparlar.” (Ahmed)

Unutmamalıyız ki; kabir azabının üçte biri nemimelik ve koğuculuktur. Resulullah (s.a.v), yeni ölmüş olan iki kişinin kabrinin yanından geçerken şöyle dedi; “Bunlar kabirlerinde azap görüyorlar ama büyük günah işledikleri için değil. Onlardan biri küçük abdestini yaparken temizliğe dikkat etmez, diğeri ise koğuculuk yapar, söz gezdirirdi…”

Koğuculuk yapan dünyada iken aşağılanır, kabirde azap görür, kıyamette Allah (c.c)’ın rahmetinden nasip almaz. Ama eğer ölmeden önce tevbe ederse Allah tarafından tevbesinin kabul edileceği umulur (Bu yüzden Resulullah onların büyük günah işlemediklerini söylüyor, tevbelerinin kabul edileceğini umuyor. Yoksa koğuculuk büyük günahlar arasındadır).

“Allah kâfirlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını da bir misal yaptı. O iki kadın, kullarımızdan Salih iki zatın nikâhları altında idiler. Böyleyken kocalarına hainlik ettiler. Onun için kocaları da onları Allah’ın azabından zerrece kurtarmadı.” (Tahrim /10)

Ayetin tefsirinde denilir ki; Hz. Lut (a.s)’un karısı, gelen misafirleri kavme haber veriyor Hz. Nuh (a.s)’un karısı ise Nuh (a.s)’un mecnun olduğunu yayıyordu. Başka bir rivayette de “Allah cenneti yarattığı zaman ona ’konuş’ dedi. Cennet şöyle dedi: “Bana girebilen mutlu ve mesut olur.” Şanı yüce Allah şöyle buyurdu; “Şu sekiz grup insanın sende asla yeri yoktur: Sürekli içki içen, zina yapmayı adet haline getiren, koğuculuk yapan, deyyusluk yapan, yönettiği kimselere zulmeden, kadınca davranışlar sergileyen -erkek-, sıla-i rahmi terk eden ve Allah’a söz verip sözünü yerine getirmeyen.”

“Karısı da cehennemde odun hamalı olarak (oraya girecek), boynunda bükülmüş ip vardır.” (Tebbet /4-5)

Bu ayetin tefsirinde denilir ki, Ebu Leheb’‘in karısı nemime ve koğucu idi. Konuşmaları ve sırları gezdirirdi.

Nemmam,insanlar arasında laf taşıyan insanları birbirine düşüren kimseye denir.Kim ki haksız yere bir sözü, bir Müslümanı lekelemek için yayarsa, Allah-u Teâlâ onu kıyamet gününde ateşle lekelendirir.” (İbn-i Ebi Dünya)

Nemime yani koğuculuk hem dedikoduyu hem de gıybeti ihtiva etmektedir. Gıybet ise iftiradır. İftara edenin şahitliği imamlarca makbul görülmez. Koğuculuk insanı hem bu dünyada hem de de ahirette zelil ve hakir eder. Bu haslet de diğer kötü hasletler gibi Müslümanın kaçınması gereken helak edici bir haslettir. Koğucu bize bir laf getirdiği zaman bize düşen onun söylediğine inanmamaktır. Çünkü İslam âlimlerine göre koğuculuk yapanların sözü geçerli değildir.

Öte yandan o kimseyi koğuculuk yapmaktan alıkoymaya çalışmalıyız. Rabbimiz buyuruyor:

“Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.” (Lokman / 17

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..