Dedikodu Yapmak Zinadan Daha Şiddetlidir

Gıybet etmek zinadan daha çok günah deniyor bu doğrumudur?

Gıybet (dedikodu) yapmak Allah ve Rasülü tarafından yasaklanmış olup hukukul-ıbad yani kul hakkıdır.Telafisi ise tevbe istiğfar ile birlikte helallik almakla mümkün olur.Rasülüllah Efendimiz (S.A.V.) gıybetin günahının büyüklüğüne işaret için " gıybet zinadan daha şiddetlidir"buyurmuşlardır.

Müslüman kardeşini zarûret olmadan işittiğinde hoşlanmayacağı şeyle anmak gıybettir ve büyük günahtır. Bir kimsenin bedeninde, nesebinde; soyunda, ahlâkında, işinde, sözünde, dîninde, dünyasına âit hususlarda noksanını hatta elbisesindeki kusurunu arkasından söylemek gıybettir.

Hasan-ı Basrî (rh.) buyurdu: “Bir kimseyi hoşuna gitmeyecek şeyle anmak üç türlü olur:

Gıybet, bühtân (iftirâ), ifk (yalan). Bunların üçünün de hükmü Allâh’ın kitâbında beyân olunmuştur.

Gıybet, bir kimsenin noksanlıklarını söylemendir.

Bühtan onda olmayanı söylemendir.

İfk ise sana onun hakkında gelen her şeyi -aslını araştırmadan- başkalarına söylemendir.”

Bunların üçü de büyük günahtır. Zira, bunlar dünyadan bereketin kaldırılmasına ve âlemin nizâmının bozulmasına sebeptir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Gıybetten sakınınız. Muhakkak gıybet zinâdan daha şiddetlidir. Muhakkak bir adam zina eder, sonra da Allâhü Teâlâ’ya tevbe eder. Gıybet edenin günahı ise gıybet ettiği kişi bağışlamadıkça bağışlanmaz.”(Nihâyetü’l-Murâd)

Yalnız şu yerlerde gıybete müsâade vardır:

• Zulme uğrayanın hakkını almak için hâlini arz ederken şu kimse bana şöyle zulüm etti, demesi câizdir.

• Münkeri doğrultmak için: Meselâ: “Şu kimse şöyle fenâ bir iş yapıyor, benim düzeltmeye gücüm yetmiyor sen düzelt” diye gücü yetene söylemek.

• Fetvâ sormak için. Meselâ: “Bir kimsenin müftüye gidip falan kimse bana zulmedip şöyle yaptı ve hakkımı vermedi, nasıl alayım” diye sorması câizdir.

• Müslümanları îkâz için fâsıkların ve bid‘at sâhibi kimsenin âşikâr işlediği fenâlığı söylemek lâzımdır.

• Bir kimseyi târif etmek için meşhûr olan lakabıyla anmak da câizdir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..